CALMED Olağan Genel Kurulu

Değerli Üyelerimiz,

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Mezunları ve Dayanışma Derneği’nin Olağan Genel Kurul toplantısı 3 Aralık 2017 Pazar günü saat 12:00’da Sultanahmet'te Sultanhan Otel'de (Piyerloti Caddesi No:7) yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 17 Aralık 2017 Pazar günü saat 12:00'de aynı yerde yapılacaktır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmayacaktır.

Dernek tüzüğü gereğince Genel Kurul'da sadece aidat borcu bulunmayan üyelerin oy kullanma hakkı vardır.

Bilgilerinize arz olunur.

Didem Utkanlı GÜRCAN
CALMED Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Kongre divanının oluşturulması
  3. Yönetim Kurulu raporu ile Muhasebe raporunun okunması
  4. Denetim Kurulunun raporunun okunması
  5. Raporların müzakeresi ve Yönetim Kurulunun ibrası
  6. Tahmini bütçenin tasdiki ve fasıllar arasındaki nakillere yetki verilmesi
  7. Seçimler
  8. Dilekler
.